Archiwalna strona projektu

Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Regulamin

Regulamin Finału Krajowego Energa Basket Cup w mini koszykówce dziewcząt i chłopców 2016/2017  
RegulamiN.jpg

I. ORGANIZATOR

1. Głównym organizatorem Finału krajowego ENERGA Basket Cup jest Grupa ENERGA.

2. Szkolny Związek Sportowy jest współorganizatorem.

II. UCZESTNICTWO

1. W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców.

2. Reprezentacja składa się z 10 – 12 zawodników(czek) w całym turnieju, w wieku 13 lat lub młodszych (rok urodzenia 2004 i młodsi.

3. Uczestnictwo szkół/reprezentacji szkolnych jest dobrowolne. 

4. W zawodach szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna dziewcząt i jedna drużyna chłopców.  

5. Uczestnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną. 

6. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.  7. Uczestnicy Finału Ogólnopolskiego są ubezpieczeni przez mecenasa programu Grupa ENERGA.

III. ZGŁOSZENIA

1. Mistrzowie wojewódzcy - szkoły zgłaszają chęć udziału w finale krajowym przez zgłoszenie swojej drużyny poprzez portal srs.szs.pl

IV. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Finał Krajowy: 1 - 4 czerwiec 2017 r. – Trójmiasto.

- do Finału Ogólnopolskiego zakwalifikują się 32 zespoły, 16 zespołów w kategorii dziewcząt i 16 zespołów w kategorii chłopców (najlepsze zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców z 16 finałów wojewódzkich).

- dziewczęta i chłopcy z drużyn szkolnych oraz ich opiekunowie, które zakwalifikują się do Finału Krajowegomuszą posiadać podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka  biorącego udział w zawodach sportowych – warunek uczestnictwa w finale krajowym.

V. PRZEPISY GRY: - kosz zawieszony na wysokości 305 cm.

- czas gry: 4 x 6 minut.

- piłka: numer „5”.

- zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników, zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki i mogą zostać zmienieni w pierwszej i drugiej kwarcie za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie.

- gdy zespół składa się z 10 zawodników – w przypadku popełnienia przez jednego z zawodników 5 przewinienia osobistego zespół kończy grę w składzie 4 osobowym. Gdy kolejny z zawodników popełni 5 przewinienie osobiste zespół kończy grę w składzie 3 osobowym.

- w przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki.

- czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole ataku w ciągu 8 sekund.

- zbiórka piłki z kosza podczas ataku przez drużynę atakującą powoduje zresetowanie zegara 24 sekund do 14 sekund, nawet jeśli podczas oddawania rzutu zegar wskazywał na więcej niż 14 sekund,

- w przypadku faulu obrońców w akcji rzutowej, gdy zawodnik atakujący nie zdobywa punktów przyznawane są 2 rzuty wolne. W przypadku faulu obrońców w akcji rzutowej, gdy zawodnik atakujący zdobywa 2 punkty i zostaje mu przyznany dodatkowo 1 rzut wolny. W przypadku popełnienia przez zespół czwartego przewinienia osobistego w każdej kwarcie, zespołowi atakującemu przysługują 2 rzuty wolne.

- w każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.

- w wypadku nieprzestrzegania przepisu „krycia każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, odgwizdywany jest faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana drużynie, która wykonywała rzut wolny.

Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

  1. większa liczba zdobytych punktów
  2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów o kolejności decyduje:

a/ większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),

b/ lepszy stosunek  koszy  zdobytych  do   straconych  w  meczach   pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

c/ lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,

d/ większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju.

VI. NAGRODY

1. Finał Ogólnopolski:

- każdy uczestnik FINAŁU otrzyma pamiątkowy dyplom, oraz strój sportowy (koszulka + spodenki) z logo zawodów

- każda drużyna FINAŁU otrzyma pamiątkowy dyplom, 

- pierwsze trzy reprezentacje szkolne w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają medale i puchary za  zajęcie I, II, III miejsca w FINALE OGÓLNOPOLSKIM, 

NAGRODY DLA SZKÓŁ: 

- szkoły, która zdobędą w FINALE OGÓLNOPOLSKIM pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają sprzęt sportowy o wartości ok. 10 000 PLN (każda szkoła), 

- szkoły, która zdobędą w FINALE OGÓLNOPOLSKIM drugie miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają sprzęt sportowy o wartości ok. 7 000 PLN (każda szkoła), 

- szkoły, która zdobędą w FINALE OGÓLNOPOLSKIM trzecie miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają sprzęt sportowy o wartości ok. 5 000 PLN (każda szkoła), 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator poszczególnych etapów zawodów – Szkolny Związek Sportowy. Bieżące informacje na temat zawodów na stronach internetowych: www.ENERGABasketCup.pl   www.szs.pl

 

Regulamin tcałego urnieju Energa Basket Cup 2016 / 2017 jest dostępny do pobrania pod tym linkiem